โรงแรมบางแสน
โรงแรมบางแสน
โรงแรมบางแสน
โรงแรมบางแสน
โรงแรมบางแสน ชลบุรี
โรงแรมบางแสน ชลบุรี
โรงแรมบางแสน ชลบุรี

โปรลด 25% Weekday

โปรโมชั่นนักศึกษา / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-387-900 หรือ 091-704-7602

 

เงื่อนไข
1) ช่วงเวลาเข้าพักวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
2) สำหรับท่านที่จองห้องพักโดยตรงกับทางภูเพลสส์เท่านั้น
- เข้าพักวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
- ภูเพลสส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรโมชั่นนี้ไม่รวมช่วงวันหยุดยาว และ/หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ ช่วงรับปริญญา ช่วงเทศการท้องถิ่น
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รวมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ (ยกเว้นมีการอนุญาต)

 

Early Bird 1,550฿ / ห้อง DLXP : Weekday

โปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองกับภูเพลสส์โดยตรงล่วงหน้า (Early Bird)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-387-900 หรือ 091-704-7602

 

เงื่อนไข
1) ช่วงเวลาเข้าพักวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
2) โปรโมชั่นนี้ใช้กับห้องดีลักซ์ พลัส เท่านั้น
3) จองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้าพัก
4) ต้องโอนเงินเต็มจำนวนก่อนวันเข้าพัก
5) สำหรับท่านที่จองห้องพักโดยตรงกับทางภูเพลสส์เท่านั้น
- เข้าพักวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
- ภูเพลสส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรโมชั่นนี้ไม่รวมช่วงวันหยุดยาว และ/หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ ช่วงรับปริญญา ช่วงเทศการท้องถิ่น
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รวมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ (ยกเว้นมีการอนุญาต)

 

Last Minute 1,650฿ / ห้อง DLXP : Weekday

โปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองกับภูเพลสส์โดยตรงแบบวันสุดท้าย (Last Minute) หรือลูกค้า Walk In

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-387-900 หรือ 091-704-7602

 

เงื่อนไข
1) ช่วงเวลาเข้าพักวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
2) โปรโมชั่นนี้ใช้กับห้องดีลักซ์ พลัส เท่านั้น
3) ใช้ได้ภายในวันเท่านั้น และไม่มีการใช้ต่อเนื่อง
4) สำหรับท่านที่จองห้องพักโดยตรงกับทางภูเพลสส์เท่านั้น
- เข้าพักวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
- ภูเพลสส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรโมชั่นนี้ไม่รวมช่วงวันหยุดยาว และ/หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ ช่วงรับปริญญา ช่วงเทศการท้องถิ่น
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รวมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ (ยกเว้นมีการอนุญาต)

 

ลูกค้าเก่าลดสูงสุด 25%

โปรโมชั่น ลูกค้าเก่า ลด 20% Weekend ลด 25% Weekday

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-387-900 หรือ 091-704-7602

 

เงื่อนไข
1) ต้องเป็นลูกค้าที่เคยมาพักกับทางโรงแรมเกิน 2 ครั้ง มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าเก่า
2) ต้องมาพักกับทางโรงแรม นับจากวัน Check-In ครั้งสุดท้าย ไม่เกิน 1 ปี
3) สำหรับท่านที่จองห้องพักโดยตรงกับทางภูเพลสส์เท่านั้น
- เข้าพักวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
- ภูเพลสส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรโมชั่นนี้ไม่รวมช่วงวันหยุดยาว และ/หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ ช่วงรับปริญญา ช่วงเทศการท้องถิ่น
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รวมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ (ยกเว้นมีการอนุญาต)

 

โรงแรมบางแสน ภูเพลสส์ 9 ถ.บางแสนสายสอง (ซอย 16) ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

All rights reserved © 2015-2020. รับทำเว็บไซต์ บางแสน ชลบุรี พัทยา บางแสน ที่พักบางแสน โรงแรมบางแสน